Potrzebujesz wsparcia

w kryzysie?

Chciałbyś zmienić

coś w życiu, ale

nie wiesz, jak zacząć?

Jesteś w dobrym miejscu

Twoje dziecko

ma problem

z nauką?

Zauważyłeś spadek

motywacji i efektywności

w życiu zawodowym?

Graduation cap icon symbol

Rejestr Instytucji Szkoleniowych

2.30/00343/2023

CO ROBIĘ?

Jestem psychologiem i trenerem biznesu, psychotraumatologiem, akredytowanym konsultantem kryzysowym i terapeutą uzależnień, rodzin i par i psychoterapeutą nurtu skoncentrowanego na rozwiązaniach w procesie kształcenia.


Pomagam młodzieży i dorosłym w trudnych sytuacjach życiowych w osiąganiu równowagi mentalnej, aby korzystając z własnych zasobów poznawczych i energetycznych, mogli skutecznie radzić sobie w kryzysach psychologicznych i wykorzystać je do przemiany.


W obszarze mojej praktyki znajdują się również koaktywne metody rozwojowe młodzieży i dorosłych, wykorzystujące interdyscyplinarność psychologii pozytywnej i humanistycznej, coachingu transformacyjnego oraz neuronauki. Ponadto wspieram uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ich rodziców w doskonaleniu procesu uczenia się.


Z uwagi na dobro Klienta moją pracę poddaję regularnej superwizji indywidualnej i grupowej, a działalność objęta jest polisą odpowiedzialności zawodowej. Jestem członkinią Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Brushstroke Arrow Smooth Curve Down

„Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana”

~ Herakleitos

DLACZEGO TO ROBIĘ?

Agilus powstał z myślą o tych, którzy w kontekście zmian zachodzących we współczesnym świecie, odczuwają trudności adaptacyjne w codziennym funkcjonowaniu.


Jego misją jest wspieranie tych Dużych i tych Mniejszych w osiąganiu równowagi emocjonalnej, poprzez wskazanie cech osobistych, umiejętności i talentów, jakich z powodu zniekształceń poznawczych nie potrafią w sobie dostrzec, a które w perspektywie procesu radzenia sobie, czynią każdego człowieka właściwym i adekwatnym. Nauka, jak korzystać z własnych zasobów nie doszukując się w codzienności i sobie samym wyłącznie deficytów, niedoskonałości i braków, a w przeżywanych kryzysach nie widzieć wyłącznie porażki, lecz transformować je w pozytywny wzrost, to główna misja Agilusa.


Cele psychoprofilaktyczne, psychoedukacyjne i rozwojowe realizowane są w zindywidualizowanym podejściu, poprzez wyposażenie Klienta w narzędzia niezbędne do rozpoznania własnych zdolności kognitywnych oraz konkretnych procesów ich kontrolowania. Szczególny obszar działań dedykowany jest wzmacnianiu prężności i rezyliencji człowieka w sytuacjach kryzysowych, w tym młodzieży szkolnej.

Heart Shape

JAK TO ROBIĘ?

  • po pierwsze słyszę i widzę
  • po drugie jestem praktykiem
  • po trzecie jestem autentycznaJestem uważna i aktywna, w pełni angażując się w proces na rzecz Klienta. To sprawia, że czuje się zaopiekowany i dostrzeżony, a dzięki temu obdarza mnie najważniejszym fundamentem naszego kontaktu- zaufaniem. Uważna obecność pozwala mi dostrzec w Kliencie jego najlepsze cechy.

Agilus to przede wszystkim realne narzędzia do pracy nad samorozwojem, odpornością psychiczną i efektywnością zmian, a nie naukowe definicje, nieprzynoszące rezultatów. Praktyczne podejście nie rozstrzyga o winie za problem, z którym przychodzi Klient, ale pozwala wziąć odpowiedzialność za jego konkretne rozwiązanie.

Metoda pracy na rzecz Klienta jest efektem doświadczenia, a nie wyłącznie teorii poznanej na studiach. Nie obawiam się przyznać, że jako człowiek wypracowanymi strategiami pokonałam nie jeden kryzys, wychodząc z nich silniejsza i odporniejsza, a teraz dzielę się tym z innymi. Na co dzień natomiast jestem mamą dwóch córek, pracującą również w środowisku szkolnym i złożone trudności pokolenia digital natives, stanowią istotny motyw mojej codzienności.

Co to znaczy dla moich Klientów?

i

Co dzięki temu mnie wyróżnia?

Heart Shape
Brushstroke Arrow Smooth Curve Down

Gdy przeżywasz kryzys emocjonalny

W ramach akredytacji udzielonej przez Instytut Pozytywnej Terapii Kryzysu (UK) przeprowadzę Cię przez pięć kroków interwencji kryzysowej z wykorzystaniem metody RAPID, charakteryzującej się krótkoterminowością, skutecznością i klinicznie potwierdzoną rzetelnością. Przede wszystkim jednak, na podstawie badań własnych zademonstruję Ci, że teoria kryzysu jest teorią pozytywną.

KIEDY WARTO?

Co możesz zyskać ?

Brushstroke Arrow Smooth Curve Down

Gdy potrzebujesz zmiany, ale nie wiesz jak w niej wytrwać

Heart Shape

Nauczę Cię korzystać z praktycznych narzędzi do pracy z klaryfikacją celu na poziomie osobistym lub zawodowym i pokażę, jak dzięki literom ABC zmienić przekonania i nie rezygnować w połowie góry przed dojściem na szczyt.

Brushstroke Arrow Smooth Curve Down

Gdy Twoje szkolne dziecko ma deficyt uwagi lub pamięci

A może rozproszenie umysłu dotyczy także Ciebie, wpływając na jakość relacji interpersonalnych lub na wydajność w miejscu pracy; wówczas rozwiązaniem może być wgląd w zagadnienia neuronauki, dzięki której dowiesz się, jakie mechanizmy kierują Twoim mózgiem i że to Ty możesz sprawić, aby wszedł w tryb responsywności.

Heart Shape

KIEDY jeszcze?

Gdy Twoja organizacja lub jej dział mierzy się z kryzysem

Brushstroke Arrow Smooth Curve Down

Jako magister psychologii i zarządzania wspieram zespoły i kadrę menadżerską w obliczu kryzysów, będących podstawą redefinicji celów oraz rewizji kultury organizacyjnej. Istotny obszar moich działań skupia się na uświadamianiu roli dobrostanu jednostki w kontekście skuteczności i efektywności zespołów i całej organizacji. Pomagam firmom poprzez szkolenia kompetencyjne prowadzone w nurcie warsztatowym.

Gdy trudności w nauce sprawiają, że Twoje dziecko traci motywację

Brushstroke Arrow Smooth Curve Down

Konieczność izolacji wywołanej pandemią i idąca za nią nauka zdalna przyniosły fatalne w skutkach konsekwencje, przejawiające się spadkiem motywacji wywołanej obniżonymi wynikami w nauce, zaniżoną samooceną, a także trudnościami w relacjach rówieśniczych. Poprzez terapię zajęciową, praktyczne ćwiczenia integrujące półkule i piętra mózgu z wykorzystaniem metod neurokinezjologii, ułatwiam uczniom szkół podstawowych i średnich osiągnięcie neuroplastyczności mózgu. Poza tym działam korekcyjno- kompensacyjnie w zakresie usprawniania percepcji, motoryki, pamięci i kompetencji językowych ucznia oraz wskazuję metody relaksacyjne z wykorzystaniem arteterapii.

Border

Spróbujmy dzisiaj wizualizacji o przywiązaniu i więziach. To mogą być trudne doznania w ciele i emocjach. Dlatego usiądź w ciszy, sam ze sobą. Weź kilka głębokich oddechów.

Border

KIEDY ZIEMIA PĘKA, czyli opowieść o tym, gdy odchodzi sens. Zapis prawdziwej historii, publikacja fragmentu sesji za przyzwoleniem młodego klienta.

BLOG

Border

Bycie sobą odnosi się do autentycznego, prawdziwego wyrażania siebie, zgodnie z własnymi wartościami, przekonaniami, uczuciami i potrzebami.

INSTYTUT ROZWOJU

I PSYCHOEDUKACJI

Heart Shape

FUNDACJA

fundacja

Statute Book Vector Icon

Instytut Rozwoju i Psychoedukacji Agilus powstał z myślą o prowadzeniu szeroko rozumianych działań skoncentrowanych na promocji i ochronie zdrowia psychicznego. Misja i cele fundacji to m.in.

Brushstroke Arrow Smooth Curve Down

Udzielanie wsparcia psychologicznego, doradztwa zawodowego i rozwojowego m.in. poprzez tworzenie i realizację projektów i grantów .

Brushstroke Arrow Smooth Curve Down

Wspieranie krajowych i międzynarodowych programów badawczych, terapeutycznych i edukacyjnych z zakresu zdrowia publicznego.

Brushstroke Arrow Smooth Curve Down

Podnoszenie kompetencji psychospołecznych i zawodowych osób i organizacji zajmujących się edukacją, zarządzaniem, opieką medyczną i terapią.

Brushstroke Arrow Smooth Curve Down

Działalność naukowa i badawcza w zakresie zdrowia psychicznego.

KRS 0001091621

NIP 7773422008

REGON 527944612

nr konta fundacji 16 1090 1450 0000 0001 5729 4585

tu

powstaje

AKADEMIA AGILUS

Brushstroke Arrow Smooth Curve Down

otrzymujesz dostęp do platformy

szkoleniowej o tematyce rozwoju

osobistego i psychoedukacji

Brushstroke Arrow Smooth Curve Down

sprawdzasz swoją wiedzę

Już za chwilę

wielkie otwarcie

Brushstroke Arrow Smooth Curve Down

generujesz certyfikat

CENNIK

Pierwsza konsultacja do 80 min.

200 PLN

Psychoterapia 50 min.

170 PLN

Heart Shape

170 PLN

Praca rozwojowa z celem Klienta 50 min.

Logopedia/ kompensacja 45 min.

140 PLN

indywidualnie

Interwencje kryzysowe

Działania na rzecz organizacji lub instytucji szkolenia/ warszaty

indywidualnie

Płatności gotówką, przelewem i BLIKiem.

Nr konta Agilus- 36 1090 1463 0000 0000 4679 4511

Należność za konsultację online powinna zostać uregulowane najpóźniej w trakcie jej trwania.

Jako instytucja szkoleniowa posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz w Bazie Usług Rozwojowych, więc koszty szkoleń mogą być pokrywane ze środków publicznych.

regulacje

POSTANOWIENIA OGÓLNE


Administratorem danych jest Agilus Wsparcie i Rozwój Agnieszka Lopez Chavez z siedzibą w Bogucinie, ul. Kolarska 6, 62-006 Bogucin wpisany do rejestru Centralnej Ewidencj i Informacja o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem NIP: 9720978796, REGON: 300938323 (zwany dalej „Właścicielem”). Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:

• przetwarzane zgodnie z prawem, w szczególności zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR);

• zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

• merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przecho-wywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.


ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH


Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane jedynie w oparciu o odpowiednie podstawy prawne, a ich zakres zależy od rodzaju świadczonej usługi. Dane osobowe, które przetwarza Administrator to przede wszystkim: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz dane zawarte w treści przesłanej wiadomości, które otrzymujemy od Państwa wskutek Państwa dobrowolnej zgody.


CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

•wysyłania zaproszeń do konsultacji online i dołączenia do działań, konferencji, debat, warsztatów, spotkań i wydarzeń organizowanych przez Agilus Wsparcie i Rozwój

•prowadzenia działań marketingowych, w tym przesyłania treści marketingowych za pośrednictwem kanału komunikacji, na który wyrazili Państwo dobrowolną zgodę tj. poprzez wiadomość elektroniczną na wskazany adres e-mail, wliczając analizę zachowań i potrzeb użytkowników oraz analizę rynku;

•realizacji zamówień;

•wysyłania newslettera po wyrażeniu odpowiedniej zgody;

•tworzenia baz danych użytkowników wyłącznie do użytku podmiotu, z którym zawierana

jest umowa z zastrzeżeniem, iż przystąpi od do umowy współadministrowania danymi osobowymi z administratorem danych;

•ulepszenia prezentowanej oferty produktowej oraz zawartości strony internetowej;

•w innych celach określonych w niniejszej polityce prywatności lub w regulaminie.


OKRES PRZETWARZANIA


Państwa dane osobowe będą przetwarzanie wyłącznie przez okres, w którym będzie istniała do tego podstawa prawna, a zatem do momentu, w którym:

•przestanie na administratorze ciążyć obowiązek prawny zobowiązujący do przetwarzania danych osobowych Użytkownika;

•ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z zawartą przez strony umową;

•cofnięta zostanie zgoda na przetwarzanie danych osobowych, jeśli zgoda ta była podstawą przetwarzania;


POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM


Administrator może przekazywać dane osobowe wyłącznie podmiotom współpracującym z administratorem, takim jak podmioty dostarczające i obsługujące systemy lub rozwiązania informatyczne, podmioty wspierające w obsłudze strony internetowej, dostawcom usług marketingowych oraz kancelariom prawnym świadczącym usługi na rzecz Agilus Wsparcie i Rozwój Agnieszka Lopez Chavez. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

W każdej chwili mają Państwo możliwość do: •wycofania zgody wobec przetwarzania; •żądania dostępu do swoich danych osobowych; •żądania sprostowania swoich danych osobowych; •żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; •wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Wszystkie pytania oraz wnioski dotyczące woli skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy składać na adres: office@agilus.com.pl W sytuacji chęci wycofania zgody sugerujemy w tym celu przesłać wiadomość z tego samego adresu e-mail, na który otrzymujecie Państwo treści marketingowe.


PLIKI "COOKIES"


Strona internetowa agilus.com.pl korzysta z informacji zapisywanych za pomocą plików „cookies”, czyli danych informatycznych, przechowywanych w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlać stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Zazwyczaj zawierają one nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Brak zmiany po Państwa stronie ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkowników oraz tworzenia zagregowanych statystyk. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej.


W ramach strony internetowej stosowane są cookies: •„stałe” – pozostają na Państwa urządzeniu przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia; •„sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).


Mają Państwo prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

kontakt

Agilus Wsparcie i Rozwój Agnieszka Lopez Chavez

PL 62-006 Bogucin ul. Kolarska 6

NIP 9720978796 REGON 300938323

Email Icon

office@agilus.com.pl

Call Icon

+48.783.968.120

Facebook Logo Circle Blue Vector
LinkedIn Logo 蓝白领英社交媒体

Otwarte pon.- pt.

9-17

Konsultacje prowadzimy również online z wykorzystaniem MS Teams, Zoom lub Meets.

Graduation cap icon symbol

Rejestr Instytucji Szkoleniowych

2.30/00343/2023